การบริหารคลื่นความถี่

{pdf}http://www.princess-it.org/book/Spectrum-Management2.pdf|800|600{/pdf}