วีดิทัศน์รายการข่าว 3 มิติ ความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือคนพิการ, แรงบันดาลใจจากปลายด้ามขวาน