ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร : แสงสว่างในโลกมืด

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร : แสงสว่างในโลกมืด (19 พ.ย. 59)

 

ปวินท์ เปี่ยมไทย ... นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนแรกที่พิการทางสายตา ปวินท์ก้าวข้ามข้อจำกัดของร่างกาย จนประสบความสำเร็จในการเรียนร่วมกับคนตาดีได้อย่างน่าทึ่ง..ร่วมกันค้นหาแรงบันดาลใจจากเขาได้ใน