วีดิทัศน์ รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ