จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์"

image012
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2555

  โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี