กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้นและกิจกรรม Show & Share

      วันที่ ๑๔ และ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้นักเรียนในโครงการเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมแข่งขันรายการ หุ่นยนต์บังคับมือแบบพื้นฐาน Thailand Robofest Junior 2014 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๓  ่
ซึ่งผลปรากฏว่า จากการที่โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการอบรมและแข่งขันกันหุ่นยนต์ Beam เฉพาะระหว่างนักเรียนในโครงการฯ ในวันแรกวันที่ ๑๔ มิถุนายนนั้น สามารถทำผลงานในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ได้อยู่ในระดับที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยในการแข่งขันประเภท Beam พื้นฐาน ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก จำนวน ๔ กลุ่ม สามารถคว้าทั้งรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ไปครองได้สำเร็จ รวมทั้งรับรางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ ๑ ในประเภทถ้วยรวมได้อีกด้วย
พร้อมกันนี้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังจัดให้นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานโปรแกรมมิ่งจำนวน ๖ ทีม จาก ๖ โรงเรียนในโครงการ ได้เข้าร่วมการนำเสนอและประกวดผลงานการสร้างสรรค์พัฒนาโครงงาน "Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์" ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้เข้าชมงาน โดยโครงงานโรงเพาะเห็ดอัติโนมัติ จากโรงเรียนเชียงกลางปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศไปครอง
 ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : - 
       ภาพกิจกรรม :  - กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งจับเส้นและกิจกรรม Show & Share ผลงาน คลิกที่นี่
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณนพพร ม่วงระย้า
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81836
       E-mail : info copy