คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์­­อิเล็กทรอนิกซ์ด้วย ควบคุม Galileo Board