วีดิทัศน์รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา