ไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เป็นโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ริเริ่ม ได้จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในเรือนจำและสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ต้องขัง ตั้งแต่วิชาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง การมีความรู้และทักษะเหล่านี้ ทำให้ผู้ต้องขังมีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์หรือออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ ระหว่างที่ต้องโทษคุมขัง นอกจากนี้ ผู้ต้องขังหลายคนที่อยู่ในโครงการ เมื่อพ้นโทษออกไป ได้ไปทำงานในบริษัทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือไปทำธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ของตนเอง  


  • ผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

  • ผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

  • ผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

  

วีดีทัศน์โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง


หน่วยงานที่ดำเนินการ

ORG-ITprison-02

เรือนจำ/ทัณฑสถานในโครงการ