วีดิทันศ์ "ไอที" เพื่อชีวิตใหม่ของผู้ต้องขัง - Springnews