โครงการไอทีเพื่อพัฒนาเด็กป่วยในโรงพยาบาล

 

กิจกรรมโครงการไอทีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล


วีดีทัศน์โครงการไอทีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล


ไอทีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล เพื่อให้เด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการเรียนรู้ สร้างความเพลิดเพลิน และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กป่วยซึ่งจะขาดโอกาสทางการศึกษา เมื่อต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานาน  

หน่วยงานที่ดำเนินการ

02-ORG-IThospital