โครงการไอทีเพื่อพัฒนาเด็กป่วยในโรงพยาบาล

   
     

       โครงการไอทีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's IT Project : IT for Sick Children