นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                                3  4
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย “ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” โดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานดังกล่าวด้วย โดยนำเสนอข้อมูลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการโครงการฯ, ผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ, รองผู้อำนวยการ สวทช.กล่าวรายงาน ณ จุดแสดงนิทรรศการ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ :
       ภาพกิจกรรม :
       วีดิโอ :                  

ติดต่อได้ที่  
       คุณสาวิตรี  ภิรมย์กิจ
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 81874
       E-mail : info copy