งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที”

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติฯ
เรื่อง  “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที”
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ซึ่งเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งในชุดหนังสือและสื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อเนื่องจากหนังสือ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กล่าวว่า “หนังสือการ์ตูนเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน “ปังปอนด์” โดยนำเนื้อหาสาระที่สำคัญมาสรุปและสร้างสรรค์ให้อ่านง่ายในรูปแบบของการ์ตูน ภายในเล่มมีจำนวนทั้งหมด 5 เรื่อง คือ เจ๋งสุดๆ นักวิทยาศาสตร์ไทยไปร่วมงานที่เซิร์น, ท่องดินแดนขั้วโลกใต้ ผจญภัยในแอนตาร์กติกา, eDLTV เรียนด้วยตัวเองก็เก่งได้, น่าทึ่งอุปกรณ์ไฮเทคช่วยคนพิการทำงานได้ และโซลาร์เซลล์ แสงสว่าง...นำความรู้ ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีภาพการ์ตูนที่สนุก สีสันสดใส และปิดท้ายด้วยบทสรุปสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์”

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ว่า “คณะกรรมการโครงการ หวังว่าเด็กและเยาวชนที่ได้อ่านจะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนปังปอนด์ พร้อมๆ กับการได้เรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดแทรกอยู่ตลอดเล่ม รวมทั้งจะเกิดความตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังทรงสนับสนุนให้เยาวชนและนักวิทยาศาสตร์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากสถาบันชั้นนำของโลก ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

    นอกจากนี้คณะกรรมการโครงการ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการจัดทำในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยคอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ๊คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่จัดส่งหนังสือให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลฯ”

            หนังสือการ์ตูน “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” ราคา 25 บาท วางจำหน่ายแล้วที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและบุ๊คสไมล์ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อบริจาคได้อีกด้วย โดยเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดเดียวกับหนังสือ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” จำหน่ายในราคา 499 บาท วางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำ ทั้ง 2 เล่ม รายได้ทูลเกล้าถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลฯ 

 


        

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์ :
       ภาพกิจกรรม :
       วีดิโอ :                  

ติดต่อได้ที่  

       คุณสาวิตรี  ภิรมย์กิจ
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 81874
       E-mail : info copy