ข่าวตัดโครงการไอทีเพื่อคนพิการ

 
 
 pikan 
 
 

หนังสือพิมพ์

ฉบับ

                                                              รายการ

 

 
 

เว็บไซต์

ฉบับ

                                                              รายการ

2 กันยายน 58

Nation TV = ชีวิตที่ต้องสู้ =

21 กันยายน 58

หัวใจไม่ท้อ ไร้แขนขา สติปัญญายังมี พระบารมีช่วยสานฝันเป็นจริง (ไทยรัฐ)