ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีที

11