วีดิทัศน์ รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ