โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มิติใหม่แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มิติใหม่แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ
ห้อง จูปิเตอร์ 10 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
     โดยงานสัมมนาครั้งนี้จะนำเสนอแนวทางการส่งเสริมนักเรียนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพืช โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และผลงานโครงงานทางด้านพืชของนักเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทราบมิติใหม่ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเรื่องพืชในชั้นเรียน อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพืช ที่สามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่สนุกสนานให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งทราบแนวทางการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์ และตัวอย่างรูปแบบการส่งเสริมนักเรียนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านพืช เช่น ตัวอย่างวิธีการสำรวจ ตัวอย่างวิธีการทดลอง ตัวอย่างวิธีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืชสำหรับนักเรียนที่หลากหลายบริบท และแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางในการสนับสนุนนักเรียนเพื่อจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู นักเรียน และการนักวิชาการ อันจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21


12238296 1143850828975893 2769675868933963094 o 12265684 1143851735642469 2814061851315869939 o 12244262 1143850805642562 2689931096125166955 o
 
     
 
 
 
 
ติดต่อได้ที่ 
       คุณธัญญ์ณัช  บุษบงค์
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81816
       E-mail : info copy