วีดิทัศน์ รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แสงแห่งวิจัย…กิจกรรมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี