วีดิทัศน์ รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการวิจัยกับเซิร์น