วีดิทัศน์ รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล