TH  |  EN

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2023 (GYSS2023) ผ่านระบบออนไลน์

  วันที่ 17 มกราคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการโครงการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก หรือ Global Young Scientists Summit (GYSS) และผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. เฝ้าทูลละอองพระบาท ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2023 (GYSS2023) ทางออนไลน์ ทรงฟังการบรรยายในพิธีเปิด โดย Prof. Didier Queloz (ศาสตราจารย์ ดิดีเยร์ เกโลช)นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ.2019 จากผลงานการพัฒนาทฤษฎี จักรวาลวิทยากายภาพ และการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Exoplanet) ซึ่งเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของมนุษย์ เกี่ยวกับโลกและจักรวาลอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ทรงรับฟังงานเสวนาเรื่อง การปฏิวัติเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Revolutionary Tools for Science) โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาได้แก่ Prof. Aaron Ciechanover (ศาสตราจารย์อารอน ชีชาโนเวอร์)  นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี ค.ศ.2004 Prof. Didier Queloz (ศาสตราจารย์ ดิดีเยร์ เกโลช) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ.2019 และ Sir Konstantin Novoselov (ศาสตราจารย์ คอนสแตนติน โนโวเซลอฟ) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ.2010

    การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ต่อเนื่องมาทุกปี โดยมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มีการเชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกกับนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำเนินการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา และนักวิจัย หลังปริญญาเอก ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นและนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือก ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานประชุมในแต่ละปี โดยการประชุมในปีนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ ชั้นนำของโลก 21 คน และนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จำนวนกว่า 800 คน จาก 38 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ในจำนวนนี้ เป็นผู้แทนจากประเทศไทย จำนวน 10 คน และนอกจากนี้ยังมีอีก 11 คน ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมชมแบบออนไลน์

ท่านสามารถดูโปรแกรมการบรรยายได้ที่
https://www.nrf.gov.sg/gyss/programme

หรือร่วมติดตามรับชมการถ่ายทอดบรรยากาศสดได้ที่
https://www.youtube.com/@nrfmediasg 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โครงการ Global Young Scientists Summit
อีเมล pdys@nstda.or.th
โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77206 หรือ มือถือ 08 1006 5454 (คุณปานกมล)