อบรมออนไลน์ เรื่อง Ai – Artificial Intelligent ปัญญาประดิษฐ์
ทำอะไรได้บ้าง สิ่งน่ารู้ เพื่อการเรียนการสอน”