TH  |  EN

กรณีศึกษาพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส 2565

   เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ประชุมหารือและร่วมวางแผนการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของเด็กพิการกรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ เด็กชายฮาริส ดาแมยี กับเด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา ร่วมกับนายสัญญา สุขเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนนราสิขาลัย ผู้อำนวยการและครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) ผู้อำนวยการและครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนบ้านบลูกาสนอ ศึกษานิเทศก์ของ สพป.นราธิวาสเขต 1 ศึกษานิเทศก์ของ สพม.นราธิวาส และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

Facebook | คลิก