TH  |  EN

การอบรมออนไลน์ “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 3"

          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมและให้คำปรึกษาออนไลน์ หลักสูตร “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดออนไลน์ ประจำปี 2564” ครั้งที่ 2 เรื่องการให้คำปรึกษาต้นแบบผลิตภัณฑ์1 (Phototye1) ในวันที่ 28 มกราคม 2564 การอบรมดังกล่าวต่อเนื่องจากการจัดอบรมครั้งที่ 1 โดยหลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปรับปรุงสเก็ตซ์ผลิตภัณฑ์แล้ว จึงได้ลงมือทำผลิตภัณฑ์จริงให้เป็นต้นแบบ1 และในการอบรมออนไลน์ครั้งที่สองดังกล่าวนี้ ก็ได้นำต้นแบบผลิตภัณฑ์ 1 มานำเสนอ และขอคำปรึกษาเชิงลึกจากนักออกแบบมืออาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อ.ศักดิ์จิระ เวียงเก่า นักออกแบบและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ดูน้อยลง

 

ดูรายละเอียดได้ที่ | คลิก

ดู VDO ย้อนหลังได้ที่ | คลิก