ข่าวออนไลน์

พ.ศ.2565

thainews.prd.go.th | มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาแอพพลิเคชั่น แม่ขนุน นางรอง By One Chat ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
medias-center.com | นักเรียนพิการคว้าแชมป์ KidBright for All โครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright 
pimthai.co.th | นักเรียนพิการทำได้ ทีม “รร.โสตศึกษานครปฐม” คว้าแชมป์ KidBright for All โครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright
thairath.co.th | โรงเรียนโสตศึกษา นครปฐม ได้แชมป์ KidBright
mgronline.com |  นักเรียนพิการ “ร.ร.โสตศึกษา จ.นครปฐม” คว้าแชมป์ KidBright for All สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright
scfc.cmu.ac.th | เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
thaipost.net | กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประชุมคณะกก.มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
news.ch7.com | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ


พ.ศ.2564

thailandplus.tv | สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”
bangkokbiznews.com | ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ


พ.ศ.2563

thailandplus.tv | สวทช. ผลึกกำลัง 5 หน่วยงาน พัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ
thansettakij.com | 5 หน่วยงาน ผนึกพัฒนามาตรฐานสมรรถนะการใช้อีคอมเมิร์ซ
mgronline.com | สวทช.ร่วม 5 หน่วยงานพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ
thainews.prd.go.th | ผู้แทนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือคนพิการ