TH  |  EN

การประชุมนำเสนอนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากบริษัท Start up ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่เด็กพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

     วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี : อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับนางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ คณะทำงานมูลนิธิฯ ได้นำคณะบริษัท Start up ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ได้เข้านำเสนอนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้แก่คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ที่ปรึกษามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมกับ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิประกอบด้วย นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด โดยมีรายการอุปกรณ์ที่นำไปเสนอประกอบด้วย
    Space walker. อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินที่มีระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูการยืนและการเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเดินในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้รักษาทางกายภาพบำบัด พัฒนาโดยบริษัทเมดิคิวบ์ จำกัด Stande-Go อุปกรณ์ช่วยลุกยืนและเคลื่อนย้าย เป็นนวัตกรรมช่วยลุกยืน และเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พัฒนาโดยบริษัทเมดิคิวบ์ จำกัด Sky Walker ก้าวเดิมไม่ล้ม เดินได้ เดินดี ไม่มีล้ม นวัตกรรมที่ทำให้ คุณฝึกเดินอย่างมั่นใจ ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา พัฒนาโดยบริษัทเมดิคิวบ์ จำกัด Standing Wheelchair วีลแชร์ยืนได้ วีลแชร์ออกแบบพิเศษ สามารถปรับยืนได้อย่างปลอดภัย จะปรับด้วยตัวเองหรือมีผู้ดูแลช่วยเหลือ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฝึกยืนเพื่อสุขภาพที่ดีขึั้น พัฒนา
 
    โดยบริษัท CMED MEDICAL CMED HOIST (Patient Lift) เป็นเครื่องยกและคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไฟฟ้าโดยใช้ผู้ดูแลเพียงคนเดียว พัฒนาโดยบริษัท CMED MEDICAL Arm Booster เป็นนวัตกรรมกายภาพบำบัดแขนแบบ Bilateral สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยทำกายภาพบำบัดด้วยเทคนิค Bilateral เคลื่อนไหวแขนทั้งสองข้างไปพร้อมๆกัน สอดคล้องกับการใช้งานของแขนตามธรรมชาติ และเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว โดย พัฒนาบริษัท เกรท เทค แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด Sit to Stand เครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัด สำหรับการฝึกลุกยืนเพื่อผู้สูงอายุ ช่วยพัฒนาความแรงความคล่องแคล่วว่องไว และลดโอกาสการหกล้มลงได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยเสริมสร้างร่างกาย เสริมกล้ามเนื้อ เสริมสร้างกระดูกและข้อ พัฒนาโดยบริษัท CMED MEDICAL Podogram analyzer ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำหนักกดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะที่สามารถประเมินอาการผิดปกติของเท้าได้ โดยการวัดอัตราส่วนของฝ่าเท้า เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของรูปเท้า ประเมินการไหลเวียนของโลหิตจากภาพทั้งก่อนและหลังการใส่อุปกรณ์เสริมอุ้งฝ่าเท้า โดยจะแสดงผลเป็นข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งแพทย์สามารถนำมาประกอบการวินิจฉัยโรคและการติดตามผลในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาโดย นายยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ พร้อมกันนี้ ดร. กตัญชลี ไม้งาม จากบริษัท Kantrus จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท Startup ของ สวทช. ได้นำนวัตกรรมเจลบำรุงผิวด้วย Double-Youth Innovation ใช้ทาเฉพาะที่ เพื่อปลอบประโลมผิวแพ้ง่ายจากยุง แมลง ต้นไม้ และสารเคมีอื่นๆ และบำรุงผิวที่ได้รับการกดทับเป็นประจำ มามอบให้ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้กับคนพิการที่ใช้ชีวิตบนรถวีลแชร์เป็นประจำ
     มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ให้ความสนใจอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ อุปกรณ์ช่วยบุคคล และอุปกรณ์ช่วยวิเคราะห์ ต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งกรรมการมูลนิธิจะนำไปหารือเรื่องการนำนวัตกรรมไปใช้ฟื้นฟูสมรรภาพในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ต่อไป