กิจกรรมล่าสุด ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือ โมบีสแกน ที่พระราชทานให้ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมทั้งหมดภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต