ข่าวออนไลน์

พ.ศ.2565

thainews.prd.go.th | มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาแอพพลิเคชั่น แม่ขนุน นางรอง By One Chat ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
medias-center.com | นักเรียนพิการคว้าแชมป์ KidBright for All โครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright 
pimthai.co.th | นักเรียนพิการทำได้ ทีม “รร.โสตศึกษานครปฐม” คว้าแชมป์ KidBright for All โครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright
thairath.co.th | โรงเรียนโสตศึกษา นครปฐม ได้แชมป์ KidBright
mgronline.com |  นักเรียนพิการ “ร.ร.โสตศึกษา จ.นครปฐม” คว้าแชมป์ KidBright for All สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright
scfc.cmu.ac.th | เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
thaipost.net | กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประชุมคณะกก.มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
news.ch7.com | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ


พ.ศ.2564

thailandplus.tv | สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”
bangkokbiznews.com | ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ


พ.ศ.2563

thailandplus.tv | สวทช. ผลึกกำลัง 5 หน่วยงาน พัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ
thansettakij.com | 5 หน่วยงาน ผนึกพัฒนามาตรฐานสมรรถนะการใช้อีคอมเมิร์ซ
mgronline.com | สวทช.ร่วม 5 หน่วยงานพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ
thainews.prd.go.th | ผู้แทนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือคนพิการ

ข่าวในพระราชสำหนัก

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และนักเรียนทุนรัฐบาล ไปศึกษา ณ สภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมพื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (i-CREATe 2023)

ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ นำนักวิจัยที่จะเดินทางเข้าร่วมการวิจัยอาร์กติกทางเรือ ร่วมกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (PRIC) ปี 2566 เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทาง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามโครงการตามพระราชดำริ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 รร.ตชด.บ้านเทพภูเงิน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือ โมบีสแกน ที่พระราชทานให้ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ก่อนออกเดินทางไปร่วมโค

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2565 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. กับ มหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปี ๒๕๖๔ เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลาเพื่อไปศึกษาต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ และโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

นักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ

นักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ของสถาบันเซิร์น เดซี และจีเอสไอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ

คณะผู้บริหารสถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน “กิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบท”