TH  |  EN

อบรมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านสร้างสรรค์และพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ครั้งที่ 1

อบรมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านสร้างสรรค์และพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ครั้งที่ 1 ดูการอบรมย้อนหลัง วัน 24 พฤศจิกายน 2565  คลิก ดูการอบรมย้อนหลัง วัน 25 พฤศจิกายน 2565  ep1/2  ep2/2 ดูการอบรมย้อนหลัง วัน 26 พฤศจิกายน 2565  ep1/2  ep2/2