TH  |  EN

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนกาวิละอนุกูล

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนกาวิละอนุกูล สร้างเมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2562      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. คณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมนทกานติ์ ใหม่แท้ คณะทำงานมูลนิธิฯ นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนกาวิละอนุกูลร่วมกับคณะครูที่รับผิดชอบงานของโครงการ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล facebook  | คลิก

เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกในห้องเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล

เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกในห้องเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล สร้างเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2562      วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์และห้องพัฒนาสื่อการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นของโรงเรียนกาวิละอนุกูล โดยนายสมชาย จันทนา ผู้โรงเรียนกาวิละอนุกูล ร่วมเยี่ยมชมด้วย facebook  | คลิก

ทบทวนความรู้เรื่อง การฝึกและแก้ไขการพูดด้วยโปรแกรม Speech Viewer III และ Thai Speech Assessment

ทบทวนความรู้เรื่อง การฝึกและแก้ไขการพูดด้วยโปรแกรม Speech Viewer III และ Thai Speech Assessment สร้างเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2562      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ได้แก่ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ ได้ทบทวนความรู้เรื่อง “การฝึกและแก้ไขการพูดด้วยโปรแกรม Speech Viewer III และ Thai Speech Assessment” ให้กับคณะครูที่รับผิดชอบงานฝึกและแก้ไขการพูดของโรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรและโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูเข้าร่วมจำนวน 15 คน เนื่องจากมีครูใหม่เข้ามาฟังด้วย นางสาวอลิสา จึงเริ่มต้นทบทวนตั้งแต่การแนะนำโปรแกรม Speech Viewer III และ Thai Speech Assessment การติดตั้งโปรแกรม การใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน … Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธรรมพิทยาคารวิทยา อ.มายอ จ.ปัตตานี

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธรรมพิทยาคารวิทยา อ.มายอ จ.ปัตตานี สร้างเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธรรมพิทยาคารวิทยา อ.มายอ จ.ปัตตานี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน Facebook | คลิก

อบรมหลักสูตร “การสร้าง Application & e-Book เพื่อการเรียนรู้”

อบรมหลักสูตร “การสร้าง Application & e-Book เพื่อการเรียนรู้” สร้างเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมหลักสูตร “การสร้าง Application & e-Book เพื่อการเรียนรู้ ” ณ โรงแรมเซ้าท์เทิร์น วิว จ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน. 2562 มีครูจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และ ครูเครือข่าย เข้าอบรมจำนวน 48 คน จาก 29 โรงเรียน Facebook | คลิก    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษ        ตามที่มีประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชาระดับปริญญาโท ด้านกฎหมาย (LLM) ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin; UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้ … Read more

ประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม e-commerce

ประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม e-commerce           ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต่างประเทศ (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารของ Thai-IDC (Thai Industrial Design Center) ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ และ ผู้บริหารศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางประสานความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. และการสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับเรือนจำและทัณฑ์สถาน เพื่อช่วยสนับสนุนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ ด้าน e-commerce Facebook | คลิก

การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อหารือโครงการ e-commerce

การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อหารือโครงการ e-commerce          ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต่างประเทศ (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารของ Thai-IDC (Thai Industrial Design Center) ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ และ ผู้บริหารศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางประสานความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. และการสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับเรือนจำและทัณฑ์สถาน เพื่อช่วยสนับสนุนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ ด้าน e-commerce facebook  | คลิก

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”        ค่ายอิคคิวซัง ๒ / ๒๕๕๗ เกิดขึ้นเพื่อให้สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงาน ได้นำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงานผ่านเว็บไซต์ โดยมี ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และ คุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ และพี่ๆ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้กับสามเณร ตลอดจน ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่อาสาสมัครมาเป็นพี่เลี้ยงค่าย เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะการทำโครงงงาน เพื่อคาดหวังว่านักศึกษาจะเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้ไปใช้ได้เมื่อออกสอนที่โรงเรียนต่อไป นอกจากนี้ยังมีอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดสามวันของการอบรม        กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยดี จากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์การสอน และบุคลากรทั้งอาจารย์ และนักศึกษาที่มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายรวม ๕ คน … Read more

จัดอบรม “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4

จัดอบรม “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. ร่วมจัดอบรม “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 (ประจำปี 2562)” วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับโรงเรียนกลุ่มระยะที่ 1-3 สู่ความเป็นมืออาชีพด้วยนวัตกรรมและ ICT ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ และพัฒนากลุ่มโรงเรียนใหม่และกลุ่มร้านค้าจากกรมราชทัณฑ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 4 โดยมุ่งเน้นการสร้างเพจร้านค้าออนไลน์ การจัดตั้งร้านค้า และการบริหารร้านค้าทั้งระบบ มีผู้เข้าอบรมรวม 201 … Read more