TH  |  EN

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางกำแพงเพชร     เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางกำแพงเพชร ซึ่งเป็นห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่ 30 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ดำเนินงานตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ในด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย ในการคืนคนดี มีคุณค่า กลับสู่สังคม ตามพระราชกระแสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้คำปรึกษาและมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ และอบรมผู้ต้องขังในการนำหนังสือเข้าสู่ระบบ เพื่อการสืบค้นและการยืม-คืนหนังสือภายในห้องสมุด จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการแม่ขนุน ซึ่งเรือนจำกำแพงเพชรได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้นำมาต่อยอดพัฒนารูปแบบการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ด้วยวิธีการ Live สด ให้กับผู้ต้องขัง โดยให้ผู้ต้องขังสวมใส่หน้ากากแฟนตาซี เพื่อปิดบังใบหน้า และทำการ Live … Read more

โครงการฝึกถอดความเสียงพูด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1

ผลงานสติ้กเกอร์ไลน์ของผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่อง : สติกเกอร์ ไลน์ by ผู้ต้องขัง เมื่อ : 4 เม.ย. 2560 เครดิต จัดทำโดย : สำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจ โดย เรื่อง : ปานใจ ปิ่นจินดา / รูป : วันชัย ไกรศรขจิต ที่มา : คลิก              โหลดกันรึยัง.. สติกเกอร์ไลน์ “แก๊งค์กำแพงสูง” ผลงานจากผู้ต้องขังในเรือนจำ กับเบื้องหลังฮาๆ ด้วยภาษาแบบคุกๆ            ภาพน่ารักๆ พร้อมข้อความกวนๆ ของสติกเกอร์ไลน์ “แก๊งค์กำแพงสูง” ที่วางขายในไลน์แอพพลิเคชั่นอยู่ตอนนี้ แม้จะไม่ได้ดังเปรี้ยง ยอดโหลดถล่มทลาย แต่ถ้าถามคนทำอย่าง โอ๊ต, บอย และ มัส พวกเขาบอกไม่ต่างกันว่า.. … Read more

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา “เรือนจำพิเศษมีนบุรี”

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา “เรือนจำพิเศษมีนบุรี”     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยมี พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี นางพรทิพย์ โชคสมัย ผอ.สำนักพัฒนาพฤตินิสัย น.ส.ปรีย์ธิดา สมจิตร ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา รวมผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และนายบรรจง พงศ์ศาสตร์ ประธานมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน เฝ้าฯรับเสด็จ พล.อ.นิวัตรกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของเรือนจำพิเศษมีนบุรี … Read more

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโครงการฝึกถอดความเสียงพูด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผู้ต้องขัง

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโครงการฝึกถอดความเสียงพูด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผู้ต้องขัง มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. และทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี (คลองห้า) จัดทำ “โครงการฝึกถอดความเสียงพูด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับงานถอดความเสียงพูดจากรายการโทรทัศน์และสื่อการเรียนการสอน ที่จะต้องมีคำบรรยายแทนเสียงแบบเปิด-ปิดได้ ซึ่งจะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ได้ ในปี พ.ศ. 2565 A-MED สวทช. ได้ดำเนินการจ้างทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี (คลองห้า) ในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียงประกอบวิดีโอบันทึกการเรียนการสอน โดยทางทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงได้คัดเลือกผู้ต้องขังเพิ่มเติม จำนวน 10 คน ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการถอดความเสียงพูด เพื่อให้มีผู้ต้องขังเพียงพอต่อการรองรับการจ้างงานดังกล่าว มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์วิจัย เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย จอภาพ เคส เมาส์ คีย์บอร์ด ที่ได้ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในการทำงานถอดความเสียงพูดแล้วเพื่อไว้ใช้งานในเรือนจำ โดยวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 … Read more

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา “เรือนจำพิเศษมีนบุรี”

จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน  การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน ให้แก่ผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษมีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะในการสร้างสรรค์งานจากคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้ ภายหลังการอบรม ผู้ต้องขังจะได้สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนเกี่ยวกับการดูและตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และการจัดทำการ์ตูนสติ้กเกอร์ไลน์  

จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน

จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน  การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน ให้แก่ผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษมีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะในการสร้างสรรค์งานจากคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้ ภายหลังการอบรม ผู้ต้องขังจะได้สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนเกี่ยวกับการดูและตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และการจัดทำการ์ตูนสติ้กเกอร์ไลน์