TH  |  EN

รายชื่อหน่วยงานในโครงการ และเพจร้านค้าออนไลน์ของโรงเรียน และ เรือนจำ/ทัณฑสถาน

รายชื่อหน่วยงานในโครงการ และเพจร้านค้าออนไลน์ของโรงเรียน และ เรือนจำ/ทัณฑสถาน โครงการดำเนินงานปีที่ 1 (ปี พ.ศ. 2559) มีโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง และได้ขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาค กระทั่งในปีที่ 4 (ปี พ.ศ. 2562) มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 39 แห่ง และได้เริ่มขยายผลการดำเนินงานไปยังเรือนจำ/ทัณฑ์สถาน จำนวน 23 แห่ง รวมเป็น 62 แห่ง 1.เพจกลาง “Smart HATTHA” สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในโครงการฯ และชุมชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการขายสินค้าออนไลน์ https://www.facebook.com/SmartHattha 2 เพจของร้านค้า สินค้าแนะนำ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 39 แห่ง     2.1 ร้านค้าขายดี 3 อันดับ (ณ ปี 2562) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร • ร้าน … Read more